Top
 

Ereleden

Wij eren ook leden die buitengewone diensten hebben verricht voor de vereniging. Dat doen wij door middel van het erelidmaatschap. Voordrachten vinden plaats door het bestuur, waarna de algemene ledenvergadering deze goedkeurt. De vereniging heeft vijf ereleden.

Dit zijn Rob Gras, Frank Boogaard, Jos Brouwer, Theo Flissebaalje en Willem Verboom.

Van links naar rechts: Frank Boogaard, Jos Brouwer en Rob Gras.

Theo Flissebaalje

Willem Verboom

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.