Top
 

Ereleden

Wij eren ook leden die buitengewone diensten hebben verricht voor de vereniging. Dat doen wij door middel van het erelidmaatschap. Voordrachten vinden plaats door het bestuur, waarna de algemene ledenvergadering deze goedkeurt. De vereniging heeft sinds kort vijf ereleden.

Erelid waren Rob Gras, Frank Boogaard, Jos Brouwer en Theo Flissebaalje.

Daarnaast heeft op unanieme voordracht van het bestuur van PINT, de ALV van 2018 te Hengelo onder luid applaus ingestemd met de benoeming van Willem Verboom tot erelid van PINT. De vereniging bedankt hem hiermee voor zijn enorme inzet voor PINT en spreekt de hoop uit dat wij – leden en bestuur – nog vele jaren van zijn nooit aflatende enthousiasme mogen genieten.

Van links naar rechts: Frank Boogaard, Jos Brouwer en Rob Gras.

Theo Flissebaalje

Willem Verboom

Geen reacties

Het reactieformulier is op dit moment gesloten.