PINT APP Downloaden 
app store APP Store / play store Play Store
Top
 

Over Pint

PINT is opgericht in 1980 met als doel het bevorderen van de biercultuur in Nederland. Op dat moment was die cultuur immers niet veel meer dan Bokbier in het najaar, wat Belgische importbieren en een grote hoeveelheid pils, met bij elkaar minder dan 20 brouwerijen. Inmiddels is het bierlandschap ingrijpend veranderd.

Er zijn meer dan 500 brouwerijen, hebben we als vereniging meer dan 4500 leden en presenteren we ons als Bierconsumentenvereniging.

Voorop staat dat wij bierliefhebbers zijn. Wij genieten van al dat heerlijke bier. En om nog meer mensen kennis te laten maken met bier organiseren wij samen met onze 9 regio’s – de ruggengraat van onze vereniging, festivals en andere bier-activiteiten zoals bier-spijs-wandelingen en bierproefavonden.

Maar wij zijn ook kritisch. Wij schuwen het niet om ons – indien nodig- kritisch op te stellen tegenover bierbrouwers, horecaondernemers, supermarkten, slijterijen of andere (commerciële) partijen. Wij komen op voor de belangen van de bierconsument. Onze onafhankelijkheid maakt ons daarbij uniek. Dat is onze kracht. Bij Speerpunten lees je daar meer over.

Via PINT Magazine, de digitale nieuwsbrief en Facebook houden we leden en belangstellenden op de hoogte van ontwikkelingen op biergebied in Nederland en daarbuiten. Via de facebookpagina’s van het bestuur en de diverse regio’s blijft u op de hoogte van alle komende evenementen.

PINT is een onafhankelijke, niet op winst gerichte vereniging. Dat betekent dat wij leden en een bestuur hebben en jaarlijks een algemene ledenvergadering organiseren. Lees verderop deze pagina’s meer over onze missie en doelstellingen, onze geschiedenis, onze voorwaarden en reglementen en over de samenstelling van ons huidige bestuur. Een vereniging kan niet zonder leden en zeker niet zonder leden die zich als vrijwilliger inzetten voor die vereniging. Vrijwilligers zijn actief in landelijk en regionaal bestuur, in de redactie (zowel online als offline), als proefavondleiders en niet in de laatste plaats als vrijwilliger op de vele PINT-festivals. Ook zin om je steentje bij te dragen? Neem contact op!

PINT is ook actief op Europees niveau. In een tijd dat steeds meer regels afkomstig zijn uit Brussel is het van belang dat bierconsumenten ook daar hun mening laten horen. Een sterke lobby in Brussel is in het belang van de Nederlandse bierconsument. Daarom is PINT een trots lid van de European Beer Consumers Union (EBCU) samen met zo’n 15 Europese consumentenverenigingen.

MISSIE EN DOELSTELLINGEN

MISSIE

In de algemene ledenvergadering van 12 juni 2010 is de volgende missie vastgesteld:

‘De bierconsumentenvereniging PINT komt op voor de belangen van de Nederlandse bierconsument in de ruimst denkbare zin.’

Met deze missie werd de transitie van PINT naar een echte bierconsumentenvereniging weergegeven. Ooit opgericht als een vereniging die zich inzette voor de promotie van en informatie over de biercultuur in Nederland, was in 2010 het moment aangebroken waarop PINT zich wilde gaan positioneren als dé belangenbehartiger van de Nederlandse bierconsument.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van PINT blijven onveranderd:

Het bevorderen van de biercultuur in Nederland in de ruimste zin;

Het informeren en behartigen van de belangen van de Nederlandse bierconsument.

HOE DOEN WE DAT?

In overleg treden met alle belanghebbende partijen op het gebied van kwaliteit, prijs, verkrijgbaarheid en andere belangrijke thema’s;

Het objectief informeren van de Nederlandse bierconsument via ons magazine PINT Nieuws, nieuwsbrieven, social media en onze website;

Het stimuleren van bijdragen aan de Nederlandse biercultuur in de vorm van de PINT Bierprijzen;

Het organiseren van bierfestivals, bierproefavonden, excursies, workshops, symposia en dergelijke.

GESCHIEDENIS

“Het gaat ons er niet om zuipschuiten te kweken. Het gaat ons om selectief en bewust bierdrinken.” Met deze woorden opent toenmalig hoofdredacteur Nico van Dijk de allereerste PINT Nieuws die op 1 oktober 1980 uitkomt.

HET BEGIN

PINT wordt eind 1980 opgericht uit onvrede met de erbarmelijke staat waarin de Nederlandse biercultuur zich op dat moment bevindt. Na jaren van overnames en sluitingen telt Nederland aan het einde van de jaren zeventig nog slechts 14 brouwerijen die gezamenlijk nog slechts 40 bieren brouwen. Met pilsener als de dominante biersoort kan met een gerust hart worden gesteld dat Nederland als bierland in 1980 is veranderd in een pilswoestijn. Slechts een enkele brouwerij brengt nog een ander bier dan pilsener op de markt.

Enkele bierliefhebbers zien de teloorgang van de Nederlandse biercultuur met lede ogen aan. Zij worden lid van de Engelse bierconsumentenvereniging CAMRA (wat staat voor Campaign for Real Ale), die in 1971 is opgericht met het doel de Engelse biercultuur nieuw leven in te blazen. En met succes: al snel groeit CAMRA uit tot een vereniging met meer dan 50.000 leden.

Eén van de Nederlandse CAMRA-leden vindt dat wat in Engeland kan ook in Nederland moet kunnen. Begin 1980 plaatst hij een oproep in ‘What’s Brewing’, het magazine van CAMRA. Deze oproep leidt ertoe dat in een groep mensen bij elkaar komt, die vervolgens een verzoek indient bij CAMRA om een Nederlandse afdeling op te richten. CAMRA wijst dit verzoek echter af omdat Nederland niet tot haar werkterrein behoort.

De initiatiefnemers zitten niet bij de pakken neer en besluiten een eigen vereniging op te richten. Op 14 oktober 1980 worden bij de notaris de statuten ondertekend en met een startkapitaal van 50 Engelse ponden, geschonken door CAMRA, is de vereniging PINT een feit. Het eerste bestuur van PINT wordt gevormd door Nico van Dijk, Casper van Gijn, Rob Gras, Ben Kegge en Paul van Oosterom.

MISSIE GESLAAGD

PINT stelt zich ten doel het bevorderen van de biercultuur in Nederland en het informeren en behartigen van de belangen van de Nederlandse bierconsument en gaat meteen aan de slag. Allerlei activiteiten worden ontplooid, zoals het uitgeven van het tweemaandelijkse PINT Nieuws en het organiseren van succesvolle bierfestivals, bierproefavonden door het hele land en excursies naar brouwerijen. Het PINT Bokbierfestival groeit uit tot het grootste bierfestival van Nederland. Daarnaast brengt PINT incidenteel informatieve biergidsen uit en houdt zij gerichte consumentenacties. Mede of misschien wel juist door de activiteiten van PINT leeft de Nederlandse biercultuur langzaam maar zeker op vanaf het begin tachtig.

Vandaag de dag is Nederland weer een bierland van allure: rond de 550 brouwerijen (en brouwerijhuurders) brouwen inmiddels een ruime variëteit aan bieren in vele stijlen. Steeds meer mensen ontdekken deze bieren.

EN NU VERDER

De doelstelling van PINT om de Nederlandse biercultuur nieuw leven in te blazen is geslaagd, maar dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Er is nog genoeg verbetering te bereiken.  PINT blijft kritisch kijken naar de ontwikkelingen in de bierwereld. Maar ondertussen genieten we van al dat heerlijke bier.

ERELEDEN

Wij eren ook leden die buitengewone diensten hebben verricht voor de vereniging. Dat doen wij door middel van het erelidmaatschap. Voordrachten vinden plaats door het bestuur, waarna de algemene ledenvergadering deze goedkeurt. De vereniging heeft sinds kort vijf ereleden.

Erelid waren Rob Gras, Frank Boogaard, Jos Brouwer en Theo Flissebaalje. Daarnaast heeft op unanieme voordracht van het bestuur van PINT, de ALV van 2018 te Hengelo onder luid applaus ingestemd met de benoeming van Willem Verboom tot erelid van PINT. De vereniging bedankt hem hiermee voor zijn enorme inzet voor PINT en spreekt de hoop uit dat wij – leden en bestuur – nog vele jaren van zijn nooit aflatende enthousiasme mogen genieten.

LID VAN VERDIENSTE

Naast het erelidmaatschap kent PINT ook leden van verdienste. Deze titel wordt toegekend aan leden die een bijzondere prestatie voor de vereniging hebben verricht.

Hieronder treft u een overzicht aan van onze leden van verdienste (op chronologische volgorde):

Willem Verboom; Henk Molthoff ; Erna Bakker; Rob Vos; Martien Meulendijks; Richard van den Belt; Henk Koeslag; Frans Ruiter; Theo Sas; Peter Eissing; Peter Kuppers; Jeroen Carol-Visser; Adri Meesters; Ruud van Essen; Fred Schiphorst; Niek de Winter; Joost Boex; Hero Poppens; Ron Rabouw; Jos Walstra.

PINT REGIONAAL

PINT heeft 9 regionale afdelingen. Zij organiseren tal van activiteiten, zoals bierfestivals, bierproefavonden, excursies naar brouwerijen, bierdiners en workshops met bier. De regio’s vormen de ruggengraat van de vereniging.

De regionale afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid en maken integraal onderdeel uit van de vereniging. Het is niet mogelijk om afzonderlijk lid te worden van een regionale afdeling. Wanneer u lid bent van PINT, bent u automatisch ook ‘lid’ van uw regionale afdeling.

We kennen momenteel de volgende regio’s: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuidwest, Flevoland, Midden, Noord-Brabant, Noord, Oost en Limburg.

PINT BUSINESS TO BUSINESS

Als brouwerij, horecaondernemer, supermarkt, slijterij of andere commerciële partij kunt u ook samenwerken met PINT. Daarbij hebben we een gezamenlijk belang: het bevorderen van de Nederlandse biercultuur. Bij iedere vorm van samenwerking staat de onafhankelijke positie van PINT centraal.

Samenwerken met PINT  kan op verschillende manieren:

  • U kunt lid worden van onze vereniging. Dat kan door middel van een gewoon lidmaatschap of een uitgebreider zakelijk lidmaatschap;
  • U kunt een advertentie plaatsen in PINT Magazine. U kunt hiervoor opnemen met Willem Verboom via advertenties@pint.nl of 06-30182602;
  • U kunt een commerciële banner plaatsen op onze website;
  • U kunt een van onze events sponsoren, zoals een festival of een symposium;
  • U kunt meedoen aan ons PINT Ledenvoordeel programma;

Voor meer informatie over samenwerkingsmogelijkheden en/of tarieven kunt u een bericht sturen aan info@pint.nl.

PINT BIERPRIJZEN

Ieder jaar reikt PINT de Gouden PINT uit. Dit is de meest vooraanstaande prijs in de bierwereld voor activiteiten of initiatieven die in het jaar voorafgaand aan de uitreiking plaats vonden. PINT bekijkt dan ook of er dat jaar een Stimuleringsprijs wordt toegekend. De PINT van Verdienste (een oeuvreprijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt, de eerstvolgende in 2020).

Sinds 2017 kent PINT ook een nieuwe prijs : de beschermheer/vrouw Speciaalbier. Journalist Raymond van der Laan was de eerste winnaar, voor zijn inspanningen om bier onder de aandacht van een groter publiek te brengen met zijn column in de Volkskrant. In 2018 ging de prijs naar  auteur Tim Skelton en zijn vrouw Amanda Cliff, voor de boeken Bier in the Netherlands en Around Amsterdam in 80 beers en hun niet aflatende enthousiasme om bier, bierfestivals en horeca in Nederland tot over de grenzen te promoten.

Over de PINT Bierprijzen

Gouden PINT

De jaarlijkse Gouden PINT is de belangrijkste van de drie Bierprijzen. Deze prijs werd door PINT ingesteld om belangrijke initiatieven in de Nederlandse bierwereld voor het voetlicht te halen. In principe komt alles en iedereen voor de prijs in aanmerking. Een brouwer die een bijzonder bier maakte, de auteur van een boek, een goede nieuwe website of de organisatie van een festival, alles is mogelijk. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding, ontwikkeling of promotie van de biercultuur in Nederland. De oorspronkelijkheid, het vernieuwende karakter en de meerwaarde van een initiatief of activiteit zijn daarbij voor de jury belangrijke aandachtspunten.

De Gouden PINT is sinds 2005 acht keer uitgereikt. De winnaars waren achtereenvolgens Peter van der Arend; Stichting De Gekroonde Valk; De Smaak van Echt; StiBON; De Nationale Bierbank; Alain Schepers (Bierista); Carnivale Brettanomyces; Stichting Geniet en Geef.

PINT van Verdienste

Deze prijs is bedoeld voor diegenen die volgens de jury over een langere periode van tijd een positieve bijdrage leveren of hebben geleverd aan de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland. Het is een juryprijs: de jury bepaalt of en aan wie of deze prijs wordt uitgereikt.

De Pint van Verdienste is de afgelopen jaren 4 keer uitgereikt. Achtereenvolgens hebben Piet de Jongh, Han Hidalgo; Alliantie van Biertapperijen (ABT); Marco Philipsen

PINT Stimuleringsprijs

De PINT Stimuleringsprijs is bedoeld voor initiatieven en/of activiteiten die naar oordeel van de jury een bijzondere meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland. In aanmerking komen bijvoorbeeld initiatieven die niet zijn voorgedragen voor de Gouden PINT en/of die aan de aandacht dreigen te ontsnappen.

De winnaars van de Stimuleringsprijs waren: Gerard de Kroon; brouwerij Gulpener; brouwerij Sint Servattumus; Fedor Vogel; Houtens Brouwcollectief; Campagne Nederlandse Bierstijlen; Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur.

Voorwaarden en reglementen

Op deze pagina vind je een aantal pdf-documenten over onze voorwaarden en reglementen:

Huishoudelijk Regelement in werking getreden op 1 april 2017 (na goedkeuring in ALV te Goes)

Statuten (concept goedgekeurd door ALV op 7 april 2018 te Hengelo)

Geen reacties

Het reactieformulier is op dit moment gesloten.