Top
 

DEFINITIE BOKBIER

Het PINT-bestuur heeft in 2007 een definitie voor Nederlands Bokbier opgesteld. Het is een voorstel tot wijziging van de huidige Bierverordening Productschap Dranken 2003. Deze tekst hebben wij aan de Nederlandse Brouwers aangeboden met het verzoek dit aan haar leden voor te leggen. Ook ging de tekst naar de Stichting Bokbierfestival, verantwoordelijk voor het PINT-Bokbierfestival. Via deze publicatie wil het bestuur onze leden en overige geïnteresseerden informeren.

TOELICHTING

Het bokbier, het traditionele Nederlandse seizoensbier, is aan het verwateren. Enerzijds bestaan er nauwelijks criteria waar een bokbier aan moet voldoen, anderzijds wordt de periode van verkrijgbaarheid meer en meer opgerekt. Bij de meibok zien we al dat dit leidt tot een afname van het aantal verkrijgbare merken, terwijl bovendien de benaming meibok ook door meer algemene namen wordt vervangen. Het is de bedoeling van PINT dat de consument weer reikhalzend uitkijkt naar het eerste mei- of herfstbokbier.

Wij pleiten dan ook voor een landelijke presentatie van het nieuwe herfst- en meibokbier. Wij stellen in ons voorstel expliciet dat het gebruik van kruiden niet is toegestaan. Gebleken is dat er toch (voorjaars-)bokbieren op de markt zijn verschenen met een kruidendeclaratie. De huidige regelgeving sluit het gebruik van vruchten in bokbier niet uit. Denkbaar is dat binnenkort het eerste vruchtenbokbier op de markt verschijnt. De benaming Dubbelbok geeft de consument de duidelijkheid dat het een zwaarder bokbier betreft. Het verwachtingspatroon van de consument is gericht op een duidelijk omschreven biertype. Hoe duidelijker een bier omschreven is, hoe meer houvast de consument heeft. Daarom streeft PINT naar een definitie die paal en perk stelt aan de huidige uitwassen en die toch iedere brouwer in staat stelt een karaktervol bier naar eigen smaak te brouwen.

(eerder verschenen in PINT-nieuws 162)

VOORSTEL VERENIGING PINT

1) Aanpassing artikel 3 lid 7 Bierverordening

Bokbier

De benaming of aanduiding ‘bok’ dan wel ‘bock’ of iedere andere benaming waarvan ‘bok’ dan wel ‘bock’ een grondbestanddeel vormt, alsmede het gebruik van de beeltenis van een bok, is uitsluitend toegestaan voor bieren met een extractgehalte van de stamwort, uitgedrukt in gewichtsprocent, van 15,5 tot 18,0 en een kleur tussen 40 en 100 EBC. Het
gebruik van kruiden is niet toegestaan.

Deze bieren mogen alleen in de periode tussen 21 september en 21 december op de markt worden gebracht.

Dubbelbok

De benaming of aanduiding ‘dubbelbok’ dan wel ‘dubbelbock’, alsmede het gebruik van de beeltenis van een bok, is uitsluitend toegestaan voor bieren met een extractgehalte van de stamwort, uitgedrukt in gewichtsprocent, van 18,0 tot 22,0 en een kleur tussen 40 en 100 EBC.

Het gebruik van kruiden is niet toegestaan. Deze bieren mogen alleen in de periode tussen 21 september en 21 december op de markt worden gebracht.

Meibok

De benaming of aanduiding ‘meibok’ dan wel ‘meibock’ of iedere andere benaming verwijzend naar het voorjaar waarvan ‘bok’ dan wel ‘bock’ een grondbestanddeel vormt, alsmede het gebruik van de beeltenis van een bok, is uitsluitend toegestaan voor bieren met een extractgehalte van de stamwort, uitgedrukt in gewichtsprocent, van 15,5 tot 18,0 en een kleur tussen 14 en 30 EBC. Het gebruik van kruiden is niet toegestaan.

Deze bieren mogen alleen in de periode tussen 21 maart en 21 juni op de markt worden gebracht.

2) Aanpassing artikel 2 lid g Bierverordening

Vruchten of vruchtensappen en aroma’s met dien verstande dat het gebruik van deze ingrediënten, met inachtneming van het gestelde in artikel 7, lid 2, uitsluitend is toegestaan voor de bereiding van andere bieren dan bieren van de typen pilsenerbieren en bockbieren zoals bedoeld in artikel 3, lid 6 en lid 7.

Geen reacties

Het reactieformulier is op dit moment gesloten.