Kost alcoholgebruik de samenleving geld?
Het RIVM heeft berekend dat alcoholgebruik de Nederlandse samenleving een slordige 2,6 miljard euro per jaar kost. Daarbij zijn dan alle kosten meegenomen, zoals verlies van arbeidsproduktiviteit, kwalen en vroegtijdige sterfte maar er is ook rekening gehouden met opbrengsten van accijns en het consumptiegenot. Drie economen van de Erasmus universiteit stellen nu in het vakblad Economisch Statische Berichten dat de berekeningen absoluut niet kloppen en dat er daarentegen een positief effect is van 1,7 miljard. Hoe kijk jij daar tegen aan?