Top

Blog

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV vandaag in Nieuwegein is Jack Apallius de Vos benoemd tot nieuwe voorzitter. Bram van Roosmalen wordt de komende twee jaar secretaris. Marcel Hendriks, Astrid Verdonk, Frans Ruiter en Jorge Boosten (foto ontbreekt) worden de nieuwe gebied coördinatoren.

Anne de Jong is herbenoemd en wordt coördinator Interne & Externe Communicatie en Erik Hendriks is herbenoemd als penningmeester.

Wij verwelkomen alle nieuwe bestuursleden en wensen hen een succesvolle periode!

Op de foto’s zie je de nieuwe bestuursleden: Bram, Jack, Marcel, Astrid en Frans.

No Comments

Post a Comment