Top
PINT / 2016  / OPEN BRIEF OVER DE TOEKOMST VAN BAV

OPEN BRIEF OVER DE TOEKOMST VAN BAV

Het bestuur van PINT heeft met verbazing kennis genomen van het voornemen van het bestuur van bevriende vereniging BAV om zichzelf op te heffen. We vinden het jammer als er daadwerkelijk tot een drastische maatregel als liquidatie zou moeten worden besloten. Het besluit vloeit met name voort uit het feit dat het bij BAV onmogelijk bleek om bestuurders te vinden voor de vrijkomende posities van secretaris, PR, hoofdredacteur en opmaker.

PINT heeft ook zijn moeilijke tijden gekend en het vinden van vrijwilligers en bestuurders wordt er niet makkelijker op. Mede daarom zijn er al jaren contacten onderling en zijn er nog zeer recent diverse gesprekken gevoerd over mogelijke manieren van samenwerking, met name op het gebied van de bladen. Die gesprekken hebben gezien de verschillende doelstellingen, mogelijkheden en grootte van de verenigingen echter niet geleid tot enig concreet resultaat.

Naast het uitgeven van een blad is BAV bijvoorbeeld actief op het gebied van excursies, organiseren van ruilbeurzen en de jaarlijkse etikettenverkiezing. En hoewel de interesse voor het verzamelen al lang dalende is, denken we dat dit voor haar leden toch nog altijd een meerwaarde heeft.

Binnen elke vereniging zijn er een groot aantal taken die weinig te maken hebben met het doel van de vereniging zelf, maar grotendeels administratief van aard zijn. Zeker zolang verenigingen niet genoeg inkomsten hebben om deze werkzaamheden uit te besteden, zullen ze door vrijwilligers gedaan moeten worden en biedt samenwerking voor iedereen voordelen. Daarmee denken we erover om onze leden op de ALV voor te stellen of er een mogelijkheid is om BAV voort te laten bestaan in de vorm van een aparte afdeling van PINT.

No Comments

Post a Comment