Top
PINT / 2016  / ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016

Het landelijk bestuur van PINT bestaat op dit moment uit acht enthousiaste vrijwilligers. Een mooi aantal, maar gezien de plannen en taken kunnen we nog wel versterking gebruiken. Het bestuur mag maximaal uit negen personen bestaan.

De ALV wordt gehouden op zaterdag 23 april in De Oranjerie, Kloosterwandplein 12 te Roermond. Dit is 300 meter van station Roermond.

12:00-13:00 ontvangst met koffie/thee-broodjes-vlaai
13:00-15:00 vergadering
15.00 Na afloop is er nog een gezellig samenzijn. Er zal o.m. een film worden vertoond over een bezoek van de Utrechtse brouwers aan Portland.
16.00 Naborrelen

Vanaf 16:30 is er nog een door Regio Limburg georganiseerde proeverij in Café Resistent. De inschrijving hiervoor is gesloten.

Leden kunnen zich voor de vergadering nog altijd aanmelden via de ledenadministratie http://pint.banster.nl/evenementen.

AGENDA

Vet vermelde onderwerpen zijn aan deze definitieve agenda toegevoegd.

1 Opening en mededelingen

2 Notulen ALV 2015

3 Verslag van de voorzitter Rianne Joosse

4 Bespreking verslagen secretaris/ hoofdredacteur

* Regio’s: Noord-Holland, Midden, Oost

EBCU

5 Verslag penningmeester

* Balans & V&W 2015

* Begroting 2016

6 Verslag kascontrolecommissie

7 Voorstel dechargeverklaring bestuur

— Pauze (gelegenheid tot indienen vragen voor de rondvraag)

8 Verslag denktank – Visie PINT naar 2025

9 Instellen horecakeurmerk PINT

10 Situatie bij BAV en / of samenwerking met andere partijen

11 Voorstel traject wijziging HR en Statuten

12 Benoeming erelid

13 Verkiezing bestuurders. Aftredend en herkiesbaar zijn Sabine Schipper-Wellink, Erwin de Cock en Laurens van Ulden.

14 Aanstellen nieuwe kascontrolecommissie

15 Rondvraag

16 Sluiting

Vanaf station Roermond: Loop vanuit het station richting het Stationsplein, steek het plein over en loop de Kruisherenstraat in, sla rechtsaf de Joep Nicolasstraat in. Vervolg je weg. De Oranjerie ligt aan de linkerkant.

Met de auto of routeplanner: Voor als adres in ”Achter de Oranjerie” (en niet Kloosterwandplein).

No Comments

Post a Comment