Top
PINT / 2015  / VERSLAG ALV 2015

VERSLAG ALV 2015

De ALV gaat de regio’s in<br /> Rianne Joosse gekozen tot voorzitter van PINT

Hoewel de ALV 2015 vrij tam verliep, kende de vergadering toch drie primeurs: regio Noord was de gastheer, voor het eerst in de geschiedenis van PINT was er een stemming nodig om te komen tot een nieuwe voorzitter en met de verkiezing van Rianne Joosse tot voorzitter heeft PINT voor het eerst een vrouw aan het roer van de vereniging staan.

Dit korte verslag van Jan Nieuwenhuis hieronder verscheen eerder in PINT Magazine.

Er gaat niets boven Groningen dachten veel Nederlanders op zaterdagochtend 16 mei, want vanaf Zwolle was er zelfs nauwelijks nog een staanplaats in de trein naar het noorden te bemachtigen. Die reizigers gingen niet allemaal naar café Het Heerenhuis in Groningen, maar de zaal was toch goed gevuld. Al blijven 80 aanwezigen een magere afspiegeling van het ledenaantal; een veel kleinere club als ’t Wort Wat telde evenveel leden op haar ALV. Interim-voorzitter Erwin de Cock meldde dat na het plotselinge vertrek van de vorige voorzitter nog twee bestuursleden te kennen hadden gegeven niet langer verkiesbaar te zijn. Het goede nieuws is dat er met Anne de Jong, Peter Keller en Erik Hendriks drie nieuwe bestuursleden bij acclamatie konden worden benoemd.

Op de ALV van vorig jaar werd er een stevige discussie gevoerd over het uit het bestuur treden van de Week van het Nederlandse Bier door PINT. Het bestuur had de opdracht van de vergadering gekregen om die beslissing te heroverwegen. Inmiddels is PINT weer onderdeel van het bestuur van de Week van het Nederlandse Bier en, zo meldde Rianne Joosse, als een volwaardige gesprekspartner en onder veel betere voorwaarden. Wel pijnlijk dat PINT in het krantje van de Week van het Nederlandse Bier als enige partner geen redactionele bijdrage heeft, zei een teleurgestelde Jos Walstra namens de regio Noord. Het krantje, reageerde Rianne Joosse, wordt niet door het bestuur van de Week van het Nederlandse Bier gemaakt. Maar ze deelde de teleurstelling van de regio Noord, dat er geen redactionele bijdrage van PINT in het krantje stond.

Een andere opdracht van de ALV 2014 aan het bestuur was om met een sluitende begroting voor 2015 te komen. Penningmeester Rianne Joosse kon al een positieve afsluiting van 2014 laten zien, onder ander door sommige zaken, zoals het in gebruik nemen van een nieuw ledenwerf- en ledenadministratiesysteem, later in gebruik te nemen. Er lag inderdaad een positieve begroting voor 2015; die is mede gebaseerd op een veel hoger bedrag aan contributie. Het bestuur verwacht een forse stijging van het aantal leden door een ‘leden werven leden-actie’ waarvoor 15.000 euro is gereserveerd. Doelstelling is om uiteindelijk naar 10.000 leden te gaan. Voor het huidige bestuursjaar wordt gehoopt tot een groei naar 4700 leden te komen. De goede financiële resultaten van de regio’s zorgen ook voor wat meer financiële speelruimte in de begroting.

En toen mochten de leden stemmen; zowel Peter Keller als penningmeester Rianne Joosse hadden zich voor het voorzitterschap kandidaat gesteld; het was geen gemakkelijke keuze, vonden sommigen, want waar lagen nu eigenlijk de verschilpunten? Beiden streven naar een hoger ledenaantal, naar een betere positionering van PINT binnen de Nederlandse bierwereld, beiden willen naar manieren gaan zoeken om jongere leden aan te trekken. Zonder dat de verschillen nu echt boven tafel kwamen, koos een meerderheid voor Rianne Joosse als voorzitter. Erik Hendriks wordt de nieuwe penningmeester.

RONDVRAAG

Een voorstel om de ALV door de verschillende regio’s te laten organiseren werd door de vergadering aangenomen. Een voorstel om die vergadering te verplaatsen naar maart werd door het bestuur ontraden vanwege de onmogelijkheid om dan al complete financiële stukken te kunnen aanbieden. De regio Noord-Holland had het bestuur gevraagd in gesprek gaan met de vergadering over de verjonging van de vereniging. Er werd het beeld geschetst van een vereniging in ruste te midden van een wereld vol beweging. Helaas bleek de tijd te kort om de discussie hierover te voeren met de aanwezigen. Er werd besloten om een taskforce in het leven te roepen waarvoor zich direct al – jonge – leden meldden.

In de rondvraag was er ook een verzoek aan het bestuur om zich uit te spreken tegen ledenvoordelen waarbij de derde consumptie gratis is. PINT moet leden niet aanmoedigen om te veel te drinken, aldus de indiener. Een grote meerderheid van de leden steunde het voorstel, niet zozeer uit gezondheidsoverwegingen, maar omdat bij het aanbieden van een derde biertje (of straks misschien wel een vierde of vijfde) de economische motieven wel een erg grote rol gaan spelen. In PINT Magazine komen dus straks alleen nog de aanbiedingen voor een tweede gratis drankje.

Geen reacties

Plaats commentaar