Top
PINT / 2015  / GOUDEN PINT 2015

GOUDEN PINT 2015

Dit najaar zal weer de Gouden PINT uitgereikt worden en vanaf nu kunnen er nominaties gedaan worden. De PINT bierprijzen zijn bedoeld als erkenning van initiatieven of activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de biercultuur in Nederland. De Gouden PINT bestaat uit een eerste prijs en maximaal vier eervolle vermeldingen.

De winnaars van vorig jaar de Bierbank; Felix Wilbrink en Fiona de Lange

WIE KOMT IN AANMERKING?

In aanmerking voor de PINT bierprijzen kunnen komen alle personen, bedrijven, instellingen of organisaties, afkomstig uit binnen- en buitenland, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor dan wel zich manifesteren in de Nederlandse bierwereld. Hierbij valt te denken aan brouwers en brouwerijen, (bier)handelaren, loonbrouwers, cafés of café-eigenaren, (bestuurders van) (belangen)verenigingen en stichtingen die actief zijn op biergebied, (organisatoren van) bierfestiviteiten, biermusea, (redacties van) (bier)tijdschriften- en websites, wetenschappers, (medewerkers van) (non)gouvermentele en maatschappelijke organisaties of van bewegingen, journalisten, auteurs en uitgevers. Niet genomineerd kunnen worden overleden personen of niet meer bestaande bedrijven, instellingen of organisaties.

Niet in aanmerking komen zittende leden en medewerkers van het bestuur van PINT of een van haar regionale afdelingen of samenwerkende verenigingen, van de redactie van PINT Magazine en pint.nl, van (bestuurs)commissies of andere organen van PINT, ereleden van PINT, de jury en ex-laureaten.

WAARVOOR WORDT DE PRIJS TOEGEKEND?

De Gouden PINT kan worden toegekend voor bijvoorbeeld de introductie van nieuwe of bijzondere bieren, brouwwijzen, voor de kwaliteit van producten, wijze van ondernemen, voor festiviteiten, tentoonstellingen, proeverijen, (beleids)maatregelen, activiteiten, acties en onderzoeken of voor artikelen, boeken en websites.

De PINT voor Bijzondere Verdienste kan worden toegekend aan diegenen die naar oordeel van de jury over een langere periode een positieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland. De PINT Stimuleringsprijs is er voor initiatieven of activiteiten die naar oordeel van de jury een bijzondere meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van de biercultuur in Nederland.

HOE WERKT HET?

De Gouden PINT is geen ”oeuvreprijs”. Nominaties kunnen dan ook alleen worden ingediend voor concrete activiteiten die hebben plaats gevonden van eind oktober 2014 tot nu. Nominaties voor de PINT voor Bijzondere Verdienste en de PINT Stimuleringsprijs kunnen alleen door de jury worden gedaan.

De genomineerden worden vooraf benaderd en gevraagd of ze accoord gaan. De jury bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen en opereert onafhankelijk van PINT en van enig belang in de bierwereld. De voorzitter van PINT is tevens voorzitter van de jury.

Uiterlijk één maand voor de uitreiking komt de jury bijeen, wordt de laureaat gekozen en het juryrapport opgesteld. Tevens wordt, indien van toepassing, de laureaat voor de PINT voor Bijzondere Verdienste en voor de PINT Stimuleringsprijs vastgesteld.

Geen reacties

Plaats commentaar